Lystholm i Asminderød

     

Gård no. 5 (matr.no. 5a)

     
     
.
     
    1686 1686  Modelbogen udviser: Niels Olsen Friis er fæster af gården no. 5 og har i brug til sin gård 30,95 tdr. land 5-5-0-1-1      
    1688 1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Niels Olsen Friis er fæster af gården no. 5 7-5-2-1-2      
    1694 1694 Mads Jensen fæster efter Niels Olsen       
    1703 1703  Jordebogen udviser:  Mads Jensen er fæster af gården no. 4 5-4-0-0      
    1717 1717  Synsforretningen udviser:  Mads Jensen er fæster af gården no. 4 med 36 fag i mådelig stand, besætningen omfatter 12 bæster, ingen stude, 4 kvier, 8 ungnød og 10 får 5-4-0-0      
    1718 1718  Krigsjordebogen udviser:  Mads Jensen er fæster af gården no. 4 med 37 fag, ingen gårdfæld, besætningen omfatter 6 bæster, 2 stude, 4 kvier, 2 ungnød og 8 får  5-4-0-0      
    1733 1733  Landgildejordebogen udviser:  Mads Jensen nu Povel Jacobsen er fæster af gården no. 4, svarer årligt 5 rdl. i landgilde 5-4-0-0
Povel Jacobsen fæster efter Mads Jensen
     
    1764 1764 Jens Povelsen fæster efter faderen Povel Jacobsen       
    1771 1771  Jens Povelsen      
    1777 1777 Hans Pedersen fæster efter Jens Povelsen, hvis enke han ægter       
    1787 1787  Hans Pedersen