Ravnsbjerggaard i Asminderød

     

Gård no. 3 (matr.no. 10a)

     
     
.
     
    1686 Modelbogen udviser: Thommis Nielsen er fæster af gården no. 3 og har i brug til sin gård 30,15 tdr. land 2-7-3-2-2      
    1688 Hartkornsekstrakten udviser:  Thommis Nielsen er fæster af gården no. 3 5-1-0-0-1      
    1703 Jordebogen udviser:  Thomas Nielsen er fæster af gården no. 2 5-4-0-0      
    1713 Thomas Hansen fæster efter Thomas Nielsen       
    1717 Synsforretningen udviser:  Thomas Hansen er fæster af gården no. 2 med 35 fag i god stand, besætningen omfatter 12 bæster, 4 stude, 5 kvier, 7 ungnød og 12 får 5-4-0-0      
    1718 Krigsjordebogen udviser:  Thomas Hansen er fæster af gården no. 2 med 35 fag, ingen gårdfæld, besætningen omfatter 8 bæster, 4 stude, 5 kvier, 4 ungnød og 12 får  5-4-0-0      
    1733 Landgildejordebogen udviser:  Thomas Hansen er fæster af gården no. 2, svarer årligt 5 rdl.i landgilde 5-4-0-0      
    1758 Jørgen Thomsen fæster efter faderen Thomas Hansen       
    1786 Thomas Jørgensen fæster efter faderen Jørgen Thomsen       
    1787 1787  Thomas Jørgensen