Toftegaard i Asminderød

     

Gård no. 4 (matr.no. 7a)

     
     

(Foto)

     
    1666 Iflg. matriklen ansættes denne gård til       
    1672 Hørsholm Amts jordebog udviser:       
    1682 Markbogen udviser: er fæster af gården no.      
    1686 Modelbogen udviser: Melchior Haagensen og Sønne Jensen er fæstere af gården no. 4 og har i brug til gården 31,74 tdr. land 6-0-2-2-1      
    1703 Jordebogen udviser:  Jeppe Pedersen er fæster af gården no. 3 5-4-0-0 Jeppe Pedersen fæster efter       
    1717 Synsforretningen udviser:  Jep Pedersen er fæster af gården no. 3 med 34 fag i mådelig stand, besætningen omfatter 10 bæster, 2 stude, 5 kvier, 9 ungnød og 15 får 5-4-0-0      
    1718 Krigsjordebogen udviser:  Jeppe Pedersen er fæster af gården no. 3 med 34 fag, ingen gårdfæld, besætningen omfatter 8 bæster, 2 stude, 5 kvier, 4 ungnød og 11 får 5-4-0-0      
    1733 Landgildejordebogen udviser:  Jeppe Pedersen er fæster af gården no. 3, svarer årligt 5 rdl. i landgilde 5-4-0-0      
    1758 Peder Jensen fæster efter Jeppe Pedersen, hvis enke han ægter       
    1779