Vilhelmsro i Asminderød

     

Gård no. 7 (matr.no. 9a)

     
     

(Foto)

     
    1666

Iflg. matriklen ansættes denne gård til 

     
    1672 Hørsholm Amts jordebog udviser:       
    1682 Markbogen udviser: er fæster af gården no.       
    1686 Modelbogen udviser: Niels Jørgensen er fæster af gården no. 7 og har i brug til sin gård 30,29 tdr. land 5-6-2-2-3      
    1688 Hartkornsekstrakten udviser:  Niels Jørgensen er fæster af gården no. 7 7-1-2-0-2      
    1693 Niels Mogensen       
      Hans Pedersen fæster efter Niels Mogensen, hvis enke han ægter       
    1703 Jordebogen udviser:  Hans Pedersen er fæster af gården no. 6 5-4-0-0      
    1717 Synsforretningen udviser:  Hans Pedersen er fæster af gården no. 6 med 36 fag i mådelig stand, besætningen omfatter 10 bæster, ingen stude, 4 kvier, 14 ungnød og 9 får 5-4-0-0      
    1718 Krigsjordebogen udviser:  Hans Pedersen er fæster af gården no. 6 med 36 fag, ingen gårdfæld, besætningen omfatter 6 bæster, ingen stude, 4 kvier, 6 ungnød og 8 får  5-4-0-0      
    1733 Landgildejordebogen udviser:  Hans Pedersen er fæster af gården no. 6, svarer årligt 5 rdl. i landgilde 5-4-0-0      
    1735 Jens Hansen fæster efter faderen Hans Pedersen       
      Jens Hansen/Lars Andersen       
      Svend Pedersen fæster efter Jens Hansen, hvis enke han ægter (kort efter flytter Svend Pedersen dog til Veksebo)       
      Anders Larsen fæster efter faderen Lars Andersen       
    1779 Anders Larsen       
    1787 Anders Larsen