Huggergaarden i Danstrup

     

½-gård no. 6 (gl. gård no. 3) Matr.no. 4, Danstrupvej 4

     
     
.

 

     
      Gård no. 3      
    1671        
    1688 Peder Lauritzen af hartkorn 5-4-0-1      
    1717 Peder Laursen af hartkorn 5-2-3-0      
    1718 Peder Laursen af hartkorn 5-2-3-0, 44 fag bygninger i god stand      
      ½-gård no. 6      
    1729  Peder Larsen (Hugger) afstår sin halve gård til svigersønnen Rasmus Thulesen      
    1733 Peder Larsen (Hugger)      
    1756 Niels Pedersens søn Peder Nielsen overtager fæstet efter sal. Rasmus Thulesen, hvis enke han ægter      
    1770 Peder Nielsen       
    1779  Peder Nielsens søn Niels Pedersen overtager fæstet efter faderen      
    1779 Niels Pedersen      
    1787 Niels Pedersen      
      Hans Nicolajsen      
      Hans Jørgensen (svigersøn til Hans Nicolajsen)      
             
             
     

Arkivet: Træhøjgaard og Huggergaard i Danstrup