Hegnsholt i Grønholt

     

Grønholtvej 4, matr.nr. 4

     
     

 

     
     
.

Hegnsholt i Grønholt

1910