Aulholmgård i Langstrup

     

Langstrupvej 9

     
     

 

     
     
.

Aulholmgård i Langstrup

25. maj 1936

 
     
             
     
½-gård no. 8 (gl. gård no. 5)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Jørgen Nielsen Foged  
1787  Folketællingen udviser for 18. familie: Jørgen Nielsen, 45 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerBirthe Nielsdatter, 40 år, gift 2. gang, madmoder 6 hjemmeboende børn i alderen 2-18 år2 tjenestefolk 

1770  Peder Jørgensen 

1733  Landgildejordebogen udviser:  Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5, der lægger jord fra, gården har 19 fag, ingen gårdfæld, besætningen udgør: 6 bæster, 1 stud, 3 kvier, 2 ungnød og 7 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5, der har 19 fag i mådelig stand, besætningen udgør: 8 bæster, ingen stude, 2 kvi-er, 5 ungnød og 7 får Fælles m. førnævnte 
1703  Jordebogen udviser:  Anders Knudsen er fæster af ½-gården no. 5 Fælles m. førnævnte 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5 Fælles m. førnævnte 
1686  Modelbogen udviser: Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5 og har sin gård til brug med førnævnte  Fælles m. førnævnte 
1682  Markbogen udviser: Knud Andersen er fæster af ½-gården no. 5  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til Fælles m. førnævnte

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")