Bognegård i Langstrup

     

Langstrupvej 30, matr.nr. 5 a

     
     

 

     
     
.

Bognegård i Langstrup

1935-36

 
     
     
1/1-gård no.  1 (gl. gård no. 1) 
u. Peder Nielsen 
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  u. Peder Nielsen 4-6-2-1  
1787  Folketællingen udviser for 2. familie:u. Peder Nielsen, 39 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboer, Anne Larsdatter, 36 år, gift 1. gang, madmoder, 5 hjemmeboende børn i alderen 1-15 år,2 tjenestefolk samtkonens moder Dorthe Hansdatter, 75 år og enke for 3. gang  
1771  Oeders Efterretninger udviser:  GM u. Peder Nielsen 23-G1-19-G1  
1771 u. Peder Nielsen fæster efter Lars Jensen, hvis datter han ægter 

Lars Jensen 
1770  Lars Jensen 4-6-2-1 
1751 Lars Jensen fæster efter Svend Pedersen, hvis enke han ægter 

Svend Pedersen 
1733  Landgildejordebogen udviser:  Svend Pedersen er fæster af gården no. 1 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1 
1718  Krigsjordebogen udviser: Svend Pedersen er fæster af gården no. 1, der udlægges til ryttergård, gården består af 36 fag, har ingen fæld, besætningen udgør 5 bæster, 2 stude, 3 kvier, 4 ungnød, ingen får. 4-6-2-1  
1717  Synsforretningen udviser: Svend Pedersen er fæster af gården no 1., der består af 36 fag i mådelig tilstand, besætningen udgør 8 bæster, ingen stude, 4 kvier, 5 ungnød, ingen får 4-2-2-2 
1710 Svend Pedersen fæster efter Peder Nielsen, hvis enke han ægter 

Peder Nielsen 
1703  Jordebogen udviser:  Peder Nielsen er fæster af gården no. 1  4-2-2-2

Niels Hansen 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Niels Hansen er fæster af gården no. 1 5-5-1-1 
1686  Modelbogen udviser: Niels Hansen er fæster af gården no. 1 og har i brug til sin gård 25,36 tønder land 5-5-1-1-1 
1682  Markbogen udviser: Niels Hansen er fæster af gården no. 1  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til ½-gård 3-3-0-0 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")