Brønsbjerggård i Langstrup

     

Langstrupvej 14

     
     

 

     
     
.

Brønsbjerggård i Langstrup

1930

 
     
             
     
1/1-gård no. 12 (gl. gård no. 8)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Johan(nes) Jensen  
1787  Folketællingen udviser for 8. familie:Johannes Jensen, 27 år, ugift, husbond, bonde og gårdbeboer1 hjemmeboende ugift halvsøster på 24 år2 tjenestefolk samtmandens moder Birthe Kirstine Hansdatter, 56 år, enke for 3. gang 

1770  u. Niels Hansen  
  Niels Hansen fæster  
1733  Landgildejordebogen udviser:  Hans Rasmussen er fæster af gården no. 8 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Hans Rasmussen er fæster af gården no. 8, der lægger jord fra, gården har 43 fag, ingen gårdfæld, besætningen udgør 5 bæster, ingen stude, 4 kvier, 4 ungnød og 8 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser: Hans Rasmussen er fæster af ½-gården no 7., der består af 46 fag i god tilstand, besætningen udgør 9 bæster, ingen stude, 7 kvier, 8 ungnød, 16 får Fælles m. førnævnte 
1703  Jordebogen udviser:  Rasmus Nielsen er fæster af gården no. 8 6-4-0-0 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Rasmus Nielsen er fæster af gården no. 8 6-5-1-2 
1686  Modelbogen udviser: Rasmus Nielsen er fæster af gården no. 8 og har i brug til sin gård 28,51 tønder land 6-5-1-1-3 
1682  Markbogen udviser: Rasmus Nielsen er fæster af gården no. 8  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 5-4-0-0
 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")