Damgården i Langstrup

     

Hørsholmvej

     
     

 

     
     
1/1-gård no. 11 (gl. gård no. 7)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Niels Andersen  
1787  Folketællingen udviser for 11. familie:Niels Andersen, 48 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerInger Mogensdatter, 46 år, gift 1. gang, madmoder,6 hjemmeboende børn i alderen 2-23 år1 tjenestekarl samtmandens moder Maren Pedersdatter, 78 år, enke 2. gang 

1770  Niels Andersen  
  Niels Andersen fæster 

  Hans Nielsen fæster  
1733  Landgildejordebogen udviser:  Jacob Povelsen er fæster af gården no. 7 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Jacob Povelsen er fæster af gården no. 7, der udlægges til ryttergård, gården har 35 fag, ingen gårdfæld, besætningen udgør 7 bæster, ingen stude, 5 kvier, 6 ungnød og 10 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Jacob Povelsen er fæster af ½-gården no. 7, der har 35 fag i god stand, besætningen udgør: 6 bæster, ingen stude, 5 kvier, 6 ungnød og 16 får 6-4-0-0 
1703  Jordebogen udviser:Jacob Povelsen er fæster af gården no. 7 6-4-0-0 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Jens Nielsen er fæster af gården no. 7 7-0-3-2 
1686  Modelbogen udviser: Jens Nielsen er fæster af gården no. 7 og har i brug til sin gård 30,17 tønder land 7-0-3-2-0 
1682  Markbogen udviser: Jens Nielsen er fæster af gården no. 7  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 5-4-0-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")