Draghøjgård i Langstrup

     

Langstrupvej 23, matr.nr 23 a, 11 b, 23 b, 51

     
     

 

     
     
.

Draghøjgård i Langstrup

1946

 
     
             
     
1/1-gård no. 17 (gl . gård no. 13)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Mads Nielsen  
1787  Folketællingen udviser for 9. familie:Mads Nielsen, 68 år, gift 2. gang, husbond, bonde og gårdbeboerMaren Mickelsdatter, 46 år, gift 1. gang, madmoder9 hjemmeboende børn i alderen 3-26 åringen tjenestefolk 

1770  Mads Nielsen  
 1759 Skifte efter Mads Nielsens sal. hustru:  Boets underskud 1 rdl., gården har brøstfæld for 24 rdl., besætningen udgør 8 bæster, 7 køer, 1 kvie, 5 ungnød og 11 får  
 1746 Mads Nielsen fæster efter sal. Jens Hansen, hvis enke han ægter  
 1746 Skifte efter sal. Jens Hansen:  boets overskud 77 rdl., gårdens brøstfæld 16 rdl., og besætning 7 bæster, 4 stude/køer, 4 kvier, 1 ungnød og 8 får  
1733  Jens Hansen 

1718  Krigsjordebogen udviser: Jens Hansen er fæster af gården no. 13, der udlægges til ryttergård, gården består af 43 fag, har ingen fæld, besætningen udgør 8 bæster, 2 stude, 4 kvier, 6 ungnød, 14 får. 4-6-2-1  
1717  Synsforretningen udviser:  Jens Hansen er fæster af gården no. 12, der har 43 fag i god stand, besætningen udgør: 8 bæster, 2 stude, 6 kvier, 7 ungnød og 13 får 6-4-0-0 
1703  Jordebogen udviser:  Jens Hansen er fæster af gården no. 13 6-4-0-0

 1698 Skifte efter sal. Tørre Pedersen:  boets overskud 45 rdl., gården har ingen brøstfæld, men besætning 1 bæst, 4 stude/køer, ingen kvier eller ungnød, men 4 får  
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Thor Pedersen er fæster af gården no. 13 7-5-0-0 
1686  Modelbogen udviser: Thøre Pedersen er fæster af gården no. 13 og har i brug til sin gård 33,58 tønder land 7-5-0-0-1 
1682  Markbogen udviser: Thøre Pedersen er fæster af gården no. 13  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 5-4-0-0 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")