Graftebjerg i Langstrup

     

Lønholtvej 14, matr.nr 20a

     
     

 

     
     
.

Graftebjerg i Langstrup

1936

 
     
             
     
1/1-gård no. 13 (gl. gård no. 9)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Rasmus Nielsen  
1787  Folketællingen udviser for 7. familie:Rasmus Jensen, 28 år og ugift, husbond, bonde og gårdbeboer1 hjemmeboende ugift søster på 26 år1 tjenestekarlmandens fader Niels Pedersen, 61 år og gift 1. gangmandens moder Anne Nielsdatter, 68 år, gift 2. gang 

1770  Niels Pedersen  
  Niels Pedersen fæster  
  Jens Hansen  
  Jens Herlufsen  
1733  Landgildejordebogen udviser:  Herløv Jensen er fæster af gården no. 9 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1 
 1730 Skifte efter Herluf Jensen:  Boets underskud 33 rdl., ingen gårdfæld, besætningen udgør 4 bæster, 2 køer, ingen kvier, ingen ungnød, ingen får  
1718  Krigsjordebogen udviser:  Herluf Jensen er fæster af gården no. 9, der lægger jord fra, gården har 30 fag, 8 rdl. i gårdfæld, besætningen udgør 5 bæster, 2 stude, 4 kvier, 3 ungnød og 5 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Helle Jensen er fæster af gården no. 8, der har 30 fag i mådelig stand, besætningen udgør: 9 bæster, ingen stude, 6 kvier, 5 ungnød og 5 får 4-2-2-2 
1703  Jordebogen udviser:  Anders Nielsen er fæster af gården no. 9 4-2-2-2 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Niels Andersen er fæster af gården no. 9 4-4-2-2 
1686  Modelbogen udviser: Niels Andersen er fæster af gården no. 9 og har i brug til sin gård 16,50 tønder land 4-4-2-2-0 
1682  Markbogen udviser: Niels Andersen er fæster af gården no. 9  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 3-3-2-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")