Holtegård i Langstrup

     

Hørsholmvej 17, matr.nr. 2 a, 3 a

     
     

 

     
     
.

Holtegård i Langstrup

1936

 
     
             
     
1/1-gård no. 16 (gl. gård no. 12)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Jens Svendsen  
1787  Folketællingen udviser for 21. familie:Jens Svendsen, 26 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerBente Cathrine Nielsdatter, 34 år, gift 2. gang, madmoder5 hjemmeboende børn i alderen 1-13 år2 tjenestefolk 

1770  gl. Niels Hansen  
  Niels Hansen fæster  
1733  Hans Olsen 

1718  Krigsjordebogen udviser: Hans Olsen er fæster af gården no. 12, der udlægges til ryttergård, gården består af 42 fag, har ingen fæld, besætningen udgør 8 bæster, ingen stude, 6 kvier, 4 ungnød, 7 får. 4-6-2-1  
1717  Synsforretningen udviser:  Hans Olsen er fæster af gården no. 11, der har 42 fag i god stand, besætningen udgør: 10 bæster, 2 stude, 4 kvier, 5 ungnød og 9 får 6-4-0-0 
1703  Jordebogen udviser:  Hans Olsen er fæster af gården no. 12 6-4-0-0 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Jørgen Pedersen er fæster af gården no. 12 7-1-1-0 
1686  Modelbogen udviser: Jørgen Pedersen er fæster af gården no. 12 og har i brug til sin gård 33,60 tønder land 7-1-0-2-2 
1682  Markbogen udviser: Jørgen Pedersen er fæster af gården no. 12  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 5-3-2-0 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")