Lerbjerggård i Langstrup

     

Hørsholmvej 1, matr.nr. 6c, 7a, 8a

     
     

 

     
     
.

Lerbjerggård i Langstrup

25. maj 1936

 
     
             
     
½-gård no. 9 (gl. gård no. 6)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Bendt Pedersen  
1787  Folketællingen udviser for 3. familie:Bendt Pedersen, 40 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerKaren Pedersdatter, 50 år, gift 2. gang, madmoder3 tjenestefolk 

1770  u. Peder Hansen 

 1752 Skifte efter Peder Mickelsens sal. hustru:  Boets underskud 1 rdl., gården har 32 fag og anses brøstfældig for 16 rdl., besætningen udgør 7 bæster, 1 ko, ingen kvier, ingen undnød men 10 får 

1733  Landgildejordebogen udviser:  Lars Jensen er fæster af ½-gården no. 6 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Lars Jensen er fæster af ½-gården no. 6, der lægger jord fra, gården har 22 fag, ingen gårdfæld, besætningen udgør 6 bæster, 1 stud, 4 kvier, 2 ungnød og 7 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Lars Jensen er fæster af ½-gården no. 6, der har 20 fag i mådelig stand, besætningen udgør: 8 bæster, ingen stude, 4 kvier, 5 ungnød og 8 får 8-5-1-1 
1703  Jordebogen udviser:  Lars Jensen er fæster af  ½-gården no. 6 8-5-1-1 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Laurits Pedersen er fæster af ½-gården no. 6 9-0-3-2 
1686  Modelbogen udviser: Laurs Pedersen er fæster af ½-gården no. 6 og har i brug til sin gård 39,46 tønder land 9-0-3-2-0 
1682  Markbogen udviser: Laurs Pedersen er fæster af ½-gården no. 6  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 8-0-2-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")