Rønnebjerggård i Langstrup

     

Langstrupvej

     
     

 

     
     
½-gård no. 7 (gl. gård no. 5)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Hans Jensen  
1787  Folketællingen udviser for 15. familie:Hans Jensen, 58 år, gift 2. gang, husbond, bonde og gårdbeboerMargrethe Olsdatter, 31 år, gift 1. gang, madmoder1 hjemmeboende søn på 4 år af sidste ægteskab3 tjenestefolk 

1770  Peder Sørensen 

1733  Landgildejordebogen udviser:  Anders Andersen nu (gl.) Niels Jensen er fæster af ½-gården no. 5 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Anders Andersen er fæster af ½-gården no. 5, der lægger jord fra, gården har 18 fag og en gårdfæld på 10 rdl., besætningen udgør: 6 bæster, ingen stude, 2 kvier, 1 ungnød og 3 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Anders Andersen er fæster af ½-gården no. 5, der har 18 fag i slet stand, besætningen udgør: 8 bæster, ingen stude, 1 kvie, 3 ungnød og 6 får 8-5-1-1 
1703  Jordebogen udviser:  Anders Andersen er fæster af ½-gården no. 5 8-5-0-0 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Svend Pedersen er fæster af ½-gården no. 5 8-6-3-1 
1686  Modelbogen udviser: Svend Pedersen er fæster af ½-gården no. 5 og har i brug til sin gård 37,62 tønder land 8-6-3-1-1 
1682  Markbogen udviser: Svend Pedersen er fæster af ½-gården no. 5  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 8-0-2-0
 
 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")