Rydlandsgård i Langstrup

     

Langstrupvej 34, matr.nr 6 a

     
     

 

     
     
.

Rydlandsgård i Langstrup

1946

 
     
             
     
1/1-gård no. 20 (gl. gård no. 15)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Børge Andersens enke  
1787  Folketællingen viser for 16. familie:Kirsten Jensdatter, Børge Andersens enke, 58 år, enke 1. gang, gårdbeboer3 hjemmeboende børn i alderen 24-29 år2 tjenestefolk 

1770  Børge Andersen  
  Børge Andersen 

 1751 Skifte efter Anders Pedersens sal. hustru:  Boets underskud 58 rdl., gården har 32 fag og er brøstfældig for 20 rdl., besætningen udgør 7 bæster, 2 stude/køer, ingen kvier, ingen ungnød men 7 får  
1733  Anders Pedersen 

1718  Krigsjordebogen udviser: Anders Pedersen er fæster af gården no. 15, der udlægges til ryttergård, gården består af 27 fag, har ingen fæld, besætningen udgør 7 bæster, 2 stude, 4 kvier, 3 ungnød, 9 får. 4-6-2-1  
1717  Synsforretningen udviser: Anders Pedersen er fæster af ½-gården no. 14, der består af 27 fag i mådelig tilstand, besætningen udgør 10 bæster, ingen stude, 4 kvier, 6 ungnød, 11 får Fælles m. førnævnte 
1703  Jordebogen udviser:  gl. Bendt Svendsen er fæster af gården no. 15 4-2-2-2 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Olluf Hansen er fæster af gården no. 15 5-0-2-1 
1686  Modelbogen udviser: Olle Hansen er fæster af gården no. 15 og har i brug til sin gård 22,54 tønder land 5-0-2-1-1 
1682  Markbogen udviser: Olle Hansen er fæster af gården no. 15  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 3-3-2-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")