Sandagergård (Sandgård) i Langstrup

     

Langstrupvej 43, matr.nr. 12 a

     
     

 

     
     
.

Sandagergård i Langstrup

1936

 
     
             
     
½-gård no.  2 (gl. gård no. 2)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Peder Rasmussen  
1787  Folketællingen udviser for 17. familie:Peder Rasmussen, 50 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerBodil Pedersdatter, 38 år, gift 1. gang, madmoder,1 hjemmeboende datter på 1 år,2 tjenestefolk samtkonens fader Peder Hansen, 75 år og enkemand for 1. gang  
 1775 Peder Rasmussen fæster efter gl. Peder Hansen, hvis datter han ægter  
1770  gl. Peder Hansen 

1733  Landgildejordebogen udviser:  u. Jørgen Pedersen nu Tørre Pedersen er fæster af ½-gården no. 2 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1 
  Tørre Pedersen  
1718  Krigsjordebogen udviser:  u. Jørgen Pedersen er fæster af  ½-gården no. 2, der udlægges til ryttergård, gården består af 24 fag, har gårdfæld på 10 rdl., besætningen udgør 5 bæster, ingen stude, 3 kvier, 3 ungnød og 4 får. 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Jørgen Pedersen er fæster af ½-gården no. 2, der består af 24 fag i slet stand, har en besætning på 8 bæster, 0 stude, 3 kvier, 3 ungnød, ingen får   8-5-1-1 
1703  Jordebogen udviser:  u. Jørgen Pedersen er fæster af ½-gården no. 2. 8-5-1-1 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Jørgen Mouritsen er fæster af ½-gården no. 2 8-2-2-1 
1686  Modelbogen udviser: Jørgen Mouridtsen er fæster af ½-gården no. 2 og har i brug til sin gård 36,87 tønder land 8-2-2-0-3 
1682  Markbogen udviser: Jørgen Mouridtsen er fæster af ½-gården no. 2  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 7-4-2-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")