Søholmgård i Langstrup

     

Søholmgaard_Langstrupvej 19, matr.nr. 22 a, 22 e

     
     

 

     
     
.

Søholmgård i Langstrup

1946

 
     
             
     
1/1-gård no. 14 (gl. gård no. 10)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Mads Povelsen  
1787  Folketællingen udviser for 12. familie:  Mads Povelsen, 58 år, enkemand 2. gang, husbond, bonde og gårdbeboer5 hjemmeværende døtre i alderen 4-24 år2 tjenestefolk 

1770  Oeders Efterretninger udviser:  GM Mads Povelsen 43 år, gift 1 gang, hustruen 33 år og ligeledes gift 1 gang  
  Mads Povelsen fæster  
  Anders Nielsen fæster  
  Jens Jensen ægter Hans Jensens enke  
  Hans Jensen fæster 

1733  Peder Jørgensen nu Hans Jensen  
 1728 Hans Jensen fæster efter sal. Peder Jørgensen, hvis enke han ægter  
 1728 Skifte efter sal. Peder Jørgensen: Boets overskud 76 daler, gårdens brøstfæld 30 daler, og besætning 9 bæster, 4 stude/køer, 2 kvier, 2 ungnød og 6 får  
1718  Krigsjordebogen udviser: Peder Jørgensen er fæster af gården no. 10, der udlægges til ryttergård, gården består af 27 fag, har 8 rdl. fæld, besætningen udgør 6 bæster, ingen stude, 4 kvier, 4 ungnød, 8 får. 4-6-2-1  
1717  Synsforretningen udviser:  Peder Jørgensen er fæster af gården no. 10, der har 26 fag i god stand, besætningen udgør: 7 bæster, ingen stude, 4 kvier, 4 ungnød og 12 får 4-2-2-2 
1706 Peder Jørgensen ægter Lars Jørgensens enke  
1703  Jordebogen udviser:  Lars Jørgensen er fæster af gården no. 10 4-2-2-2 
  Lars Jørgensen ægter Erich Bendtsens enke  
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Erich Bendtsen er fæster af gården no. 10 5-0-1-2 
1686  Modelbogen udviser: Erich Bendtsen er fæster af gården no. 10 og har i brug til sin gård 22,69 tøner land 5-0-1-1-2 
1682  Markbogen udviser: Erich Bendtsen er fæster af gården no. 10  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 3-3-2-0 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")