Toftegård i Langstrup

     

Langstrupvej 8, matr.nr. 19 c, 6 f

     
     

 

     
     
.

Toftegård i Langstrup

 
     
             
     
½-gård no. 5 (gl. gård no. 4)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Rasmus Jensen 
1787  Folketællingen udviser for 13. familie:Rasmus Jensen, 51 år, enkemand 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboer3 hjemmeboende børn i alderen 10-21 år2 tjenestefolk  
 1781 Rasmus Jensen fæster efter Peder Svendsen, der er fradød  
1770  Peder Svendsen  
 

 1754 Skifte efter Svend Nielsens sal. hustru:  Boet udviser underskud på 1 rdl., gården har 18 fag og anses brøstfældig for 10 rdl. 4 mk., besætningen udgør 6 bæster, 1 ko, 1 kvie, 2 ungnød og 4 får  
  Peder Svendsen fæster efter faderen Svend Nielsen, der frivilligt afstår  
1733  Landgildejordebogen udviser:  Svend Nielsen er fæster af ½-gården no. 4 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Svend Nielsen er fæster af ½-gården no. 4, der udlægges til ryttergård, gården har 17 fag, gårdfæld på 8 rdl., besætningen udgør:  8 bæster, ingen stude, 5 kvier, 2 ungnød og 8 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Svend Nielsen er fæster af ½-gården no. 4, der har 14 fag i slet stand, besætningen udgør:  5 bæster, ingen stude, 1 kvie, 1 ungnød og 6 får 6-4-0-0 
1703  Jordebogen udviser:  Niels Hansen er enefæster af gården no. 4 6-4-0-0 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Hans Nielsen er fæster af gården no. 4 6-2-2-2 
1686  Modelbogen udviser: Hans Nielsen er fæster af gården no. 4 og har i brug til sin gård 28,20 tønder land 6-2-2-2-1 
1682  Markbogen udviser: Hans Nielsen er fæster af gården no. 4  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 5-4-0-0

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")

 
     
             
     
½-gård no. 6 (gl. gård no. 4)
1770  Rasmus Jensen  
 1759 Rasmus Jensen fæster efter faderen Jens Madsen  
  Jens Madsen  
1733  Landgildejordebogen udviser:  Rasmus Hansen er fæster af ½-gården no. 4 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Rasmus Hansen er fæster af ½-gården no. 4, der lægger jord fra, gården har 17 fag, ingen fæld, besætning ej anført ? Fælles m. førnævnte 
1717  Synsforretningen udviser:  Rasmus Hansen er fæster af ½-gården no. 4, der har 20 fag i middel stand, besætningen udgør:  7 bæster, ingen stude, 3 kvier, 3 ungnød og 8 får  Fælles m. førnævnte 
 

1703  Jordebogen udviser: Niels Hansen er enefæster af gården no. 4  
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  er fæster af gården no.  
1686  Modelbogen udviser: er fæster af gården no.  
1682  Markbogen udviser: er fæster af gården no.  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til 

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")