Vingegård i Langstrup

     

Langstrupvej 17, matr.nr 16 a

     
     

 

     
     
.

Vingegård i Langstrup

1935-36

 
     
             
     
½-gård no. 10 (gl. gård no. 6)
1788  Udskiftningsforretningen udviser:  Peder Hansen  
1787  Folketællingen udviser for 14. familie:Peder Hansen, 35 år, gift 1. gang, husbond, bonde og gårdbeboerMarie Larsdatter, 29 år, gift 1. gang, madmoder1 hjemmeboende datter på 3 år3 tjenestefolk 

1770  u. Jens Nielsen 

1733  Landgildejordebogen udviser:  Ole Asmundsen er fæster af ½-gården no. 6 og svarer 4 rdl. i årlig landgilde 4-6-2-1

1718  Krigsjordebogen udviser:  Ole Asmundsen er fæster af ½-gården no. 6, der udlægges til ryttergård, gården har 22 fag, ingen gårdfæld, besætningen udgør 6 bæster, 1 stud, 3 kvier, 4 ungnød og 7 får 4-6-2-1 
1717  Synsforretningen udviser:  Ole Asmundsen er fæster af ½-gården no. 6, der har 21 fag i mådelig stand, besætningen udgør: 6 bæster, ingen stude, 3 kvi-er, 5 ungnød og 7 får Fælles m. førnævnte 
1703  Jordebogen udviser:  Ole Asmundsen er fæster af ½-gården no. 6 Fælles m. førnævnte 
1688  Hartkornsekstrakten udviser:  Svend Hansen er fæster af ½-gården no. 6 Fælles m. førnævnte 
1686  Modelbogen udviser: Svend Hansen er fæster af ½-gården no. 6 og har sin gård til brug med førnævnte  Fælles m. førnævnte 
1682  Markbogen udviser: Svend Hansen er fæster af ½-gården no. 6  
1672  
1666  Iflg. matriklen ansættes denne gård til Fælles m. førnævnte

(Fra Jørgen Jespersen hjemmeside "Byskriveren")