Biviumgård i Nederste Torp

     

Mart.nr. 3 dv

     
     

 

     
     
.

Biviumgård

1936