Horns Herred

   
               
       

Sogne:

 

 
         

Horns Herred var et herred, der ligger på halvøen Hornsherred mellem Roskilde Fjord og Isefjorden. Uanset at hele halvøen i dag kaldes Hornsherred, omfattede herredet faktisk ikke den sydlige del af halvøen.Wikipedia

   
               
         

Retur til:  Frederiksborg amt - Danmark's Amter