Læsø Herred

 
             
       

Sogne:

 
          Læsø Herred var en del af det tidligere Hjørring Amt og det nuværende Region Nordjylland.
Læsø hørte i middelalderen under Vendsyssel, senere kom herredet under Ålborghus Len, og fra 1660 Ålborghus Amt. I 1707 lagdes det under Hald Amt, Øen hørte under Viborg Stift, men ved Viborg Amts oprettelse i 1794 blev det flyttet til det året før oprettede Hjørring Amt.   
(Wikipedia)
 
             
         

Retur til:  Hjørring amt - Danmark's Amter