www.olischer.dk

Ilias Papathanasiou

Name
Ilias Papathanasiou
Birth of a son
#1
Christos Nøkkentved Papathanasiou
1765

Source: My Heritage