Velkommen
til et projekt om bønder og andet godtfolk i
1700-tallets Asminderød sogn

Nu også udvidet med familien Jespersens slægtshistorie

OBS.  Siden er under kraftig omskrivning
med hovedvægten lagt på perioden 1660-1700 og 1700-1733:
Asminderød, Dageløkke, Fredensborg, Langerød, Langstrup & Søholm

 
Hvorfor nu endnu en væmmeside, der kun taler til de indviede få?  Hvor i alverden ligger Asminderød sogn og hvem gider dog læse om bønder, der levede for 300 år siden? 
Spørgsmålene kan være mange og jeg har kun eet svar:  Jeg nærer en lidenskabelig interesse for emnet og føler mig overbevist om, at også andre end "de indviede få" kan finde interesse for hjemmesiden, eftersom såvel regentparrets foretrukne sommerresidens Fredensborg Slot med tilhørende slotspark og særhave som det verdenskendte museum Louisiana får en særskilt omtale, ikke mindst gennem det tilhørende fotoarkiv.  Og har du slægtsmæssig tilknytning til sognet, kan du ikke undgå at støde på dine forfædre her på siden.  Men brug lidt tid på hjemmesiden, se på billederne (alle er thumbnails så klik for at få et større billede frem) og bedøm dernæst, om du har spildt din tid. 


Fredensborg Slot set fra luften

I 1972 vendte min hustru og jeg, der begge er født i Asminderød sogn i den daværende Asminderød-Grønholt - nu Fredensborg-Humlebæk - kommune kort før 2. verdenskrig, efter få års fravær tilbage til fødesognet, hvor vi med vor datter på 4 år slog os ned i et nybygget parcelhus i Kirsebærhaven i Fredensborg på matr.no. 7ez af Asminderød by, en del af den indlod, der ved Asminderød bys udskiftning af landsbyfællesskabet under de store landboreformer sidst i 1700-tallet blev tillagt fogeden Peder Jensen på gården no. 3, senere kendt som Toftegård. 

Min interesse for lokalhistoriske studier af Asminderød sogn opstod dog for alvor først år senere, hvor jeg ved en tilfældighed på det lokale bibliotek faldt over et manuskript af enelærer ved Langstrup Skole Christen Johansen (1859-1927) med titlen: "Udskiftningen af jordene til Langstrup Gaarde 1788" (1910) med tilhørende udskiftningsforretning.  Som en naturlig følge heraf gik de følgende aftencykelture ad snørklede veje til Langstrup med afstikkere til nabobyerne Roland, Højsager, Søholm, Dageløkke og Lønholt.  Siden fulgte talrige arkivbesøg på såvel Rigsarkiv/Landsarkiv som Matrikeldirektorat fulgt op med læsning af al tilgængelig litteratur om Fredensborg og Asminderød sogn.

Med tiden blev interesseområdet udvidet fra udskiftningstiden sidst i 1700-tallet til hele perioden fra Christian V.s store matrikulering i 1680.erne frem til overgangen til arvefæste og selveje i slutningen af det 18. århundrede.  Denne lokalhistoriske interesse har jeg løbende kombineret med min interesse for slægtshistorie.  Min hustrus slægt har dybe rødder langt tilbage i sognets historie - bl.a. til fæstebonden Børre Alfsen (1621-1706) på gård no. 1 i Asminderød by samt krofolkene på Asminderød Kro.

Dette arbejde havde ikke været muligt uden en uendelig stor tålmodighed fra min hustru, der i årevis har tålt at se kortskitser, kartotekskort og andet papirmateriale flyde overalt i huset samt mere eller mindre tvangsindlagt har deltaget i lange traveture over plørede eller vinterfrosne plovfuger på jagt efter såvel de længst forsvundne gamle vangeskel som markgærder - for ikke at tale om de praktiske problemers daglige løsning, når husbondens fritid blev tilbragt foran PC.er, tegnebræt eller med talrige arkivbesøg, opslugt af privategoistiske gøremål (klik på billedet og prøv selv dine evner på gotisk skrift).  Desuden skal lyde en tak til det altid hjælpsomme personale på det sjællandske landsarkiv, rigsarkiv og matrikeldirektorat i almindelighed og til personalet på Fredensborg biblioteks lokalhistoriske arkiv i særdeleshed for deres altid store tålmodighed og beredvillighed under dataindsamlingen.

Dette arbejde tilegnes min uendeligt tålmodige hustru Anne Lise. 

Jørgen Jespersen, webmaster


 
 

 
Forrige FORSIDE Næste